Курси валют(з 26.09.2018)

Готівковий курс обміну
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD---
EUR---
RUB---
Gold (1 г)---
Курси для конвертації
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD/EUR---
Курс обміну по платіжних картках
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD---
EUR---

«Депозит Online Строковий»

Валюта депозиту: гривня, долар США, Євро.
Термін депозитного договору: 3 міс., 6 міс.
(для нерезидентів вклади в іноземній валюті розміщуються виключно на строк від 184 днів)
Мінімальна сума депозиту: 2500 грн./ $200 / 200 Євро

Депозит може бути оформлений лише в системі "Інтернет-Банкінг для фізичних осіб"

Базові відсоткові ставки:

   

 З щомісячною виплатою процентів, %

З виплатою процентів в кінці строку, %

Строк,
міс.

Гривня

Долар
США

Євро 

Гривня

Долар
США

Євро

3 міс.

13%

3,00%

2,25%

13,75%

3,25%

2,50%

6 міс.

13,50%

3,25%

2,50%

14,25%

3,50%

2,75%

Поповнення: 100% від суми початкового вкладу у календарний місяць.

Виплата процентів: Виплата відсотків за вкладом здійснюється щомісячно, починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем надходження Вкладу, або при закінченні строку зберігання коштів на вкладі шляхом перерахування на картковий рахунок або поточний рахунок Вкладника.

Нарахування процентів: Проценти на Вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у Банк, до дня, який передує дню повернення всієї суми вкладу Клієнту. Сума процентів за вкладом при нарахуванні і виплаті округляється до копійок/центів.

Порядок повернення коштів: Після закінчення строку зберігання кошти перераховуються на картковий або поточний рахунок Вкладинка.

Досторокове повернення: не передбачено

Додаткові умови:

  • часткове зняття грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку в період зберігання коштів по Договору банківського вкладу (депозиту) не допускається.