Курси валют(з 26.09.2018)

Готівковий курс обміну
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD---
EUR---
RUB---
Gold (1 г)---
Курси для конвертації
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD/EUR---
Курс обміну по платіжних картках
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD---
EUR---

Документи для відкриття рахунку

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ КЛІЄНТАМИ ДО БАНКУ ДЛЯ  ВІДКРИТТЯ  ПОТОЧНИХ  РАХУНКІВ  ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

Документи на відкриття, переоформлення банківських рахунків, а також у разі зміни осіб, які мають право першого і другого підписів, подають у банк особисто керівник,  головний бухгалтер.

1. Заява про  відкриття  поточного рахунку, яку підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа.
2. Копія установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчена уповноваженим працівником банку, за наявності оригіналу.
3. Опис Статуту від реєстратора, якщо після 2016 року вносились зміни.
4. Копія рішення уповноваженого органу клієнта про призначення керівника (протокол та наказ) і наказу про призначення головного бухгалтера та інших посадових осіб, які мають право підпису документів (копіїї документів, що підтверджують їх повноваження).
5. Засвідчену нотаріально або  організацією , якій клієнт адміністративно підпорядкований картку із зразками підписів, та відбитка печатки встановленого зразка з датою заповнення і посвідчення нотаріусом (2 примірника); у картці посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним, якщо він відповідає формі №69 Форм реєстрів для реєстрації   нотаріальних дій.
6. Керівник та головний бухгалтер мають пред`явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює, та документ, що свідчить про присвоєння фізичній-особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків.
7. Анкета-опитувальник Юридичної особи.
8. Анкета само сертифікації FATCA

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ДО БАНКУ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ

Документи на відкриття рахунку подає у банк особисто підприємець:

1. Заява про відкриття рахунку, яка підписана фізичною особою-підприємцем.
2. Картку із зразками підписів, засвідчується підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально (2 примірника). У картці посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним , якщо він відповідає формі №69 Форм реєстрів для реєстрації   нотаріальних дій.
3. Фізична особа-підприємець має пред`явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює, та документ виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній-особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків.
Уповноважений працівник робить ксерокопію  паспорта, або документа, що його замінює та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника  банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу. 
4. Анкета-опитувальник фізичної особи – підприємця.
5. Нотаріально засвідчену довіреність, якщо від імені фізичної особи-підприємця господарську діяльність здійснює довірена особа.