Курси валют(з 26.09.2018)

Готівковий курс обміну
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD---
EUR---
RUB---
Gold (1 г)---
Курси для конвертації
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD/EUR---
Курс обміну по платіжних картках
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD---
EUR---

Банківські гарантії

Банківські гарантії.

АТ "БМ БАНК" пропонує Вам скористатися нашими послугами в сфері забезпечення контрактних/договірних зобов'язань, що виникають між сторонами в ході реалізації угод як з резидентами, так і  з нерезидентами.

Нашим банком надаються наступні види гарантій:

- тендерна гарантія (у т.ч.в електронному вигляді)  - видається за учасника торгів на користь замовника торгів і забезпечує виконання учасником торгів своїх зобов'язань за представленою тендерною пропозицією;

- гарантія цивільної відповідальності турагента / туроператора перед Туристом - гарантує фінансову відповідальність турфірми перед туристами.

- гарантія виконання зобов'язань - видається за постачальника товарів або послуг  на користь покупця як забезпечення виконання постачальником умов укладеного контракту (договору);

- гарантія повернення авансового платежу - видається за продавця на користь покупця, як забезпечення повернення продавцем суми отриманого від покупця авансу або його частини;

- гарантія платежу - видається за покупця на користь продавця і забезпечує виконання покупцем своїх зобов'язань по оплаті поставлених товарів (послуг), відповідно до укладеного контракту (договору);

- гарантія повернення кредиту - видається на прохання позичальника на користь кредитора і забезпечує виконання позичальником своїх зобов'язань перед кредитором по поверненню суми основного боргу та відсотків по кредиту;

- інші види гарантій на запити клієнтів.

Забезпеченням по гарантіях можуть виступати: - застава майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на рахунку покриття або депозитному рахунку в АТ «БМ БАНК»;

Комісійна винагорода: 

- Тарифи АТ «БМ БАНК» для гарантій в національній валюті
- Тарифи АТ «БМ БАНК» для гарантій в іноземній валюті

Вимоги до позичальника:

- стандартні вимоги банку, висунуті до позичальника при видачі кредитного продукту.

Для одержання більш детальної інформації звертайтесь за телефоном: + 38  (044) 495 62 38