Курси валют(з 26.09.2018)

Готівковий курс обміну
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD---
EUR---
RUB---
Gold (1 г)---
Курси для конвертації
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD/EUR---
Курс обміну по платіжних картках
ВалютаНБУКупівляПродаж
USD---
EUR---

Корпоративне управління

Статутні документи Банку

Статут АТ "БМ БАНК"    завантажити (pdf) 

Внутрішні положення АТ "БМ БАНК"

Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ "БМ БАНК"    завантажити  
Положення про Ревізійну комісію АТ "БМ БАНК"    завантажити  
Положення про Наглядову Раду АТ "БМ БАНК"    завантажити  
Положення про Правління АТ "БМ БАНК"    завантажити  

Політика інформаційної безпеки

Політика інформаційної безпеки АТ "БМ БАНК" завантажити

Реєстрація цінних паперів Банку

Попередні випуски акцій АТ «БМ Банк» проводились:

Перший – у зв`язку з реорганізацією БМ Банку шляхом перетворення із Товариства з обмеженою відповідальністю у Відкрите акціонерне товариство з метою приведення організаційно-правової форми Банку у відповідність з вимогами законодавства України - на суму 340 657 850,00 грн. (1 362 631 400 простих іменних акцій), номінальна вартість – 0,25 грн. Зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19 вересня 2008 року, реєстраційний номер № 375/1/08. Форма випуску - бездокументарна. Випуск акцій зареєстрований  вчасно, повністю оплачений та розміщений.

Другий – приватне (закрите) розміщення акцій Банку – на суму 79 250 000,00 грн. (317 000 000 простих іменних акцій) номінальна вартість – 0,25 грн. Зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22 червня 2010 року, реєстраційний номер № 443/1/10. Форма випуску - бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 19 вересня 2008 року, вважається таким, що втратило чинність. Випуск акцій зареєстрований  вчасно, повністю оплачений та розміщений.

Третій – приватне (закрите) розміщення акцій Банку – на суму 159 760 000,00 грн. (639 040 000 простих іменних акцій) номінальна вартість – 0,25 грн. Зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 7 червня 2012 року, реєстраційний номер № 95/1/2012. Форма випуску - бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 22 червня 2010 року, вважається таким, що втратило чинність. Випуск акцій зареєстрований  вчасно, повністю оплачений та розміщений. Розмір уставного капіталу Банку складає 579 667 850,00 грн.

Четвертий – приватне (закрите) розміщення акцій Банку - на суму 196 729 500,00 грн. (786 918 000 простих іменних акцій) номінальна вартість – 0,25 грн. Зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28 травня 2013 року, реєстраційний номер № 56/1/2013. Форма випуску - бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 07 червня 2012 року, вважається таким, що втратило чинність. Випуск акцій зареєстрований вчасно, повністю оплачений та розміщений. Розмір уставного капіталу Банку складає 776 397 350,00 грн.

П'ятий – не відбувся.

Шостий – приватне розміщення акцій Банку - на суму 855 000 000,00 грн. (3 420 000 000 простих іменних акцій) номінальна вартість – 0,25 грн. Зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14 жовтня 2014 року, реєстраційний номер № 116/1/2014. Форма випуску - бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 28 травня 2013 року, вважається таким, що втратило чинність. Випуск акцій зареєстрований вчасно, повністю оплачений та розміщений. Розмір уставного капіталу Банку складає 1 631 397 350,00 грн.

Сьомий - приватне розміщення акцій Банку - на суму 1 650 000 000,00 грн. (6 600 000 000 простих іменних акцій) номінальна вартість - 0,25 грн. Зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03 листопада 2016 року, реєстраційний номер №107/1/2016. Форма випуску - бездокументарна. Свідоцтво №116/1/2014 про реєстрацію випуску акцій від 14 жовтня 2014 року, вважається таким, що втратив силу. Випуск акцій зареєстрований, повністю оплачений і розміщений. Розмір статутного капіталу Банку становить 3 281 397 350,00 грн.

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій АТ "БМ БАНК" №443/1/10 завантажити
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій АТ "БМ БАНК" №95/1/2012 завантажити
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій АТ "БМ БАНК" №56/1/2013 завантажити
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій АТ "БМ БАНК" №116/1/2014 завантажити
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій АТ "БМ БАНК" №107/1/2016 завантажити

Перелік афілійованих осіб

Афілійована особа АТ "БМ БАНК"    завантажити  

Звіти Ревізійної комісії

Звіт про результати перевірки Ревізійної комісії діяльності АТ "БМ БАНК"  за 2016 рік від 11.04.2017р.

завантажити

Звіт про результати перевірки Ревізійної комісії діяльності АТ "БМ БАНК"  за 2014 рік від 07.05.2015р.

завантажити

Звіт про результати перевірки Ревізійної комісії діяльності АТ "БМ БАНК"  за 2013 рік від 30.04.2014р.

завантажити 

Звіт про результати перевірки Ревізійної комісії діяльності АТ "БМ БАНК"  за 2010 рік від 22.04.2011р.

завантажити
Звіт про результати перевірки Ревізійної комісії діяльності ВАТ "БМ Банк" за 2009 рік від 20.04.2010р. завантажити

Протоколи Загальних Зборів Акціонерів

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 4 від 24.10.2018р.  завантажити
Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 3 від 14.08.2018р.
завантажити
Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 2 від 26.04.2018р.завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 1 від 19.03.2018р.

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 1 від 26.04.2017р.

завантажити 

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 6 від 09.12.2016р.

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 5 від 18.11.2016р. завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 4 від 03.11.2016р.

завантажити 

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 3 від 27-29.09.2016р.

завантажити 

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 2 від 22.07.2016р.

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 1 від 28.04.2016р.

завантажити 

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 4 від 11.09.2015р.

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 3 від 10.07.2015р.

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 2 від 30.04.2015р.

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 1 від 23.01.2015р.

завантажити 

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 2 від 24.09.2014р

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 1 від 28.04.2014р.   завантажити 
Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 2 від 26.04.2013р.

завантажити 

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 1 від 26.03.2013р.

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів № 3 від 27.06.2012р.

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів №3 від 01.11.2011р.

завантажити

Протокол Загальних Зборів Акціонерів №2 від 22.06.2011р.    завантажити  
Протокол Загальних Зборів Акціонерів №1 від 22.04.2011р.    завантажити  
Протокол Загальних Зборів Акціонерів №1 від 20.07.2010р.    завантажити  
Протокол Загальних Зборів Акціонерів №1 від 20.04.2010р.    завантажити